Es crearà la Mesa Ciutadana de la Sanitat

2700986759

Es crearà la Mesa Ciutadana de la Sanitat

Aquest matí l’alcaldessa, regidors/res i tecnics/ques municipals han mantingut diferents reunions amb representants d’entitats i associacions ciutadanes en què s’ha tractat el tema de la sanitat i l’atenció a la gent gran.

La creació de la Mesa Ciutadana de la Sanitat ha estat una proposta de la Federació d’Associacions de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM) que ha estat acceptada pel govern municipal. Aquesta mesa estarà composada per membres de la FAVGRAM, representants polítics i tècnics de l’Ajuntament, així com les entitats, forces polítiques i associacions que s’hi vulguin afegir.

L’objectiu d’aquesta Mesa sectorial és la creació d’un espai de reflexió comuna per analitzar i tractar les qüestions derivades de l’atenció sanitària a Santa Coloma de Gramenet, així com establir accions conjuntes per a reivindicar la millora de la sanitat pública.

Notícia extreta de: gramenet.cat