Moció al plè

Moció al Ple Municipal per una fiscalitat justa per les entitats del tercer sector. Presentada en el pleno del dia 23 de Febrero, por Favgram.